Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*! - Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*! - Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*! - Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*! - Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*! - Gratis levering van grote huishoudtoestellen in de regio*!

Herroepingsrecht


U als consument heeft het recht als koper om aan elektromeertens.be mee te delen dat U afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.
U als consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant) en met alle eventuele accessoires inbegrepen.

U als consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor :

producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. Geopende verbruiksartikelen zoals batterijen, reinigingsproducten, papier of software waarvan het veiligheidszegel is verbroken.
f. Producten waarbij hygiëne van belang is zoals friteuses, koffiezetapparaten mogen niet getest worden. Een friteuse met frituurvet/olie resten of een koffiezetapparaat met koffieresten valt niet binnen de zichttermijn.
g. Wanneer het product bij ontvangst niet compleet, beschadigd is.

diensten:
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Kosten in geval van herroeping
1. Indien U als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2. Indien U als consument een bedrag betaald heeft, zal Meertens bv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Procedure herroeping
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, (Meertens bv, Koninginnelaan 76, 3630 Maasmechelen, +32 (0)89 764 483, info@elektromeertens.be) via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Creditering
Indien u het product onder de voorwaarden van het herroepingsrecht aan ons terug zendt, zullen wij het gehele factuurbedrag aan u terugstorten. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Meertens bv rekent voor het retour nemen van een product geen administratiekosten. Mits het artikel voldoet aan de voorwaarden van het herroepingsrecht. Aan genoemde voorwaarden heeft u het bedrag ruimschoots binnen de wettelijke termijn van 14 dagen weer op uw rekening staan.

Indien u een order gedeeltelijk retourneert, zullen wij enkel het aanschafbedrag van het betreffende product aan u terugstorten, de transportkosten zijn immers ook voor de overige artikelen gemaakt. Voor wat de grote toestellen betreft kan u deze, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 40 (regio 3630 + 15km), laten ophalen door Meertens bv.

Wat te doen bij de aflevering
Controleer direct bij ontvangst van uw bestelling op eventuele schade en/of juistheid. Wanneer een artikel niet overeenkomt met het door u bestelde product dan adviseren wij om de zending te weigeren. Ook wanneer u bij levering constateert dat uw bestelling geopend is geweest of dat deze zware beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport dan verzoeken wij ook de zending te weigeren. Stel Meertens bv altijd direct op de hoogte zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen en u een nieuw product kunnen leveren. Zichtbare gebreken moeten binnen een termijn van 24 uur per email aan info@elektromeertens.be worden medegedeeld.

Defect bij aankomst
Indien een artikel bij levering reeds defect is, of er is een verkeerd artikel geleverd, dan dragen wij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Wij zullen dit probleem voor u verhelpen door het defecte of verkeerd geleverde product terug te nemen en een correct product naar u te verzenden. Wanneer u het artikel zelf heeft afgehaald in onze winkel dan kan u het artikel hier terugbrengen.

Uitzondering
Inbouwapparaten welke reeds ingebouwd zijn geweest, worden niet retour genomen. In hoge uitzondering dat het apparaat zonder schade in- en uitgebouwd kan worden.

Niet-zichtbare gebreken
Een niet zichtbaar gebrek dient U als consument binnen een redelijke termijn per email aan info@elektromeertens.be te melden.

Gebruikersfouten
Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien een gebruikersfout zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Het apparaat kan binnen 14 werkdagen bij ons opgehaald worden als u ervoor kiest het niet te laten repareren. In geval van gebruikersfouten wordt er nooit een aankoopbedrag gecrediteerd.

Klachten worden te allen tijde serieus in behandeling genomen. Deze kunt u sturen per e-mail aan info@elektromeertens.be .